Wat Is De Definitie Van Afgoderij?

Antwoord: De definitie van afgoderij, volgens Webster, is “de aanbidding van afgoden of overmatige toewijding aan, of eerbied voor enkele persoon of ding.” Een afgod iets is dat vervangt de ene, ware God. De meest voorkomende vorm van afgoderij in bijbelse tijden was de aanbidding van beelden die werden verondersteld te belichamen de verschillende heidense goden.

Viagra Bij Kruidvat

Vanaf het begin van het verbond van God met Israël was gebaseerd op de exclusieve aanbidding van Hem alleen (Exodus 20:3; Deuteronomium 5:7). De Israëlieten waren nog niet eens over de namen van valse goden (Exodus 23:13), want om dit te doen zou erkennen hun bestaan en geven geloof hechten aan hun macht en invloed over de mensen. Israël was verboden om te intermarry met andere culturen die omarmd valse goden, omdat God wist dat dit zou leiden tot een compromis. Het boek van Hosea gebruikt het beeld van overspel te beschrijven Israël voortdurend achter andere goden, net als een ontrouwe vrouw achtervolgt andere mannen. De geschiedenis van Israël is een trieste kroniek van afgoderij, bestraffing, herstel en vergeving, gevolgd door een terugkeer naar afgoderij. De boeken 1 en 2 Samuel, 1 En 2 Koningen en 1 en 2 Kronieken onthullen deze destructieve patroon. De profeten uit het Oude Testament eindeloos geprofeteerd ernstige gevolgen voor Israël als zij volhardden in hun afgoderij. Meestal werden ze genegeerd totdat het te laat was en de toorn Gods tegen idol-aanbidding werd uitgestort op de natie. Maar die van ons, is een barmhartig God, en Hij nooit nagelaten om te vergeven en te herstellen wanneer zij bekeerden zich en zochten hem om vergeving.

In werkelijkheid, afgoden zijn machteloos blokken van steen of hout, en hun macht bestaat alleen in de hoofden van de gelovigen.

In werkelijkheid, afgoden zijn machteloos blokken van steen of hout, en hun macht bestaat alleen in de hoofden van de gelovigen. Het beeld van de god Dagon werd twee keer geklopt op de vloer door God om de Filistijnen, wie is God en wie niet (1 Samuel 5:1-5). De “wedstrijd” tussen God en Zijn profeet Elia en de 450 profeten van Baäl op de Berg Karmel is een dramatisch voorbeeld van de kracht van de ware God en de onmacht van valse goden (1 Koningen 18:19-40). Het getuigenis van de Schrift is, dat God alleen is het waard aanbeden te worden. Afgodendienst berooft God van de heerlijkheid, die terecht Zijn, en dat is iets wat Hij niet zal tolereren (Jesaja 42:8).

Viagra Voor Vrouwen Kopen

Zelfs vandaag de dag zijn er religies die buigen voor beelden en iconen, viagra kopen online een praktijk verboden door het Woord van God. De betekenis van God plaatsen op het is weerspiegeld in het feit dat de eerste van de Tien Geboden verwijst naar afgoderij: “U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Je zal voor jezelf een idool in de vorm van wat boven in de hemel of op de aarde of in de wateren onder. U zult u voor die niet buigen, hen of hen te aanbidden; want ik, de HEERE, uw God, ben een naijverig God, het straffen van de kinderen voor de zonden van de vaders, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten” (Exodus 20:3-5).

Afgoderij gaat verder dan het aanbidden van afgoden en beelden en valse goden. Onze afgoden zijn talrijk en gevarieerd. Zelfs voor degenen die niet buigen fysiek voor een standbeeld, afgoderij is een zaak van het hart—trots, zelfzucht, hebzucht, gulzigheid, een liefde voor bezittingen en uiteindelijk in opstand tegen God. Is het een wonder dat God haat?